Наказу про призначення на нову посаду

Наказ про переведення на іншу посаду: зразок і правила заповнення

Наказу про призначення на нову посаду

Процедура переведення працівника на іншу посаду пояснюється різними причинами, серед яких підвищення працівника на посаді, зміна його кваліфікації, або навпаки, його зниження. Крім того, можливий варіант переїзду працівника на інше місце проживання або розширення компанії і призначення його співробітником іншого філії.

Виділяють переведення як тимчасового, так і постійного призначення. Крім того, переведення на іншу посаду буває примусовим і добровільним, за згодою однієї зі сторін або двох сторін. У співвідношенні з причиною і видом переведенням, розрізняють різні варіанти їх оформлення.

Для початку, пропонуємо ознайомитися з загальними рекомендаціями щодо оформлення переведень співробітників на іншу посаду. Переведення співробітника – це захід, постійного або тимчасового течії, пов’язане зі зміною трудових функцій працівника і зміною його посади на підприємстві. Можливий варіант зміни роботодавця або переведенням співробітника в іншу область разом з ним.

Дана процедура оформляється в письмовому вигляді і проводиться, виключно після підписання письмової угоди як працівником, так і роботодавцем. Дані зміни, в письмовому вигляді вносяться до трудового договору.

Врахуйте, що роботодавець не повинен вимагати дозволу на переведення співробітника на іншу посаду, в тому випадку, якщо переведення здійснюється за місцем проживання співробітника, в тій же організації або в найближчому регіоні.

Крім того, переміщення або переведення працівника на посаду, протипоказану йому за станом здоров’я є неприпустимим. Відповідно до письмової угоди співробітника, дозволяється його переводити до іншого роботодавця.

Важливо: Якщо переведення співробітника на іншу посаду був визнаний незаконним або у роботодавця немає письмової угоди співробітника на його здійснення, то у працівника є можливість оскаржити його, в результаті, він буде відновлений на колишньому місці роботи.

Крім того, співробітникові виплачується різниця між його попередньої зарплатою і зарплатою, яку він отримував на новій посаді. Співробітник, також має право подати до суду на стягнення моральної шкоди з роботодавця. Якщо роботодавець не виконує вимог суду, наприклад, по закінченню місяця, то він виплачує різницю в заробітній платі і за цей час також.

Особливості постійного переведення на іншу посаду

Постійний переведення співробітника на іншу посаду відрізняється своїми особливостями. Для додавання коментарів співробітнику досить звернутися до керівництва з заявою або проханням, про здійснення переведення.

Для написання прохання або заяви, слід вказати такі факти:

 • у верхньому правому кутку вказується ім’я та посаду керівника;
 • нижче вказується ім’я та ініціали співробітника, його теперішня посада;
 • по центру потрібно написати тип документа – заява або прохання;
 • в основній частині вказується безпосередня причина переведення і прохання про його виконання;
 • в завершенні, документ набуває чинності після підпису і зазначення дати його написання.

Заява про переведення на іншу посаду зразок:

Якщо дві сторони згодні з приводу переведення, то в трудовий договір вносяться зміни, що стосуються нової посади співробітника. Ці зміни мають форму додаткової угоди сторін.

У таких частинах як прийом співробітника і його посада відділом кадрів вносяться зміни про отримання ним нової посади.

Етапи переведення працівника на іншу посаду

 1. Підготовка документації. Безпосереднім керівником оформляється доповідна записка, в якій вказані причини переведення працівника на іншу посаду, коротка інформація про співробітника, його особисті дані і резюме. Керівником на даний документ накладається резолюція.
 2. Узгодження сторін.

   Після отримання співробітником пропозиції про переведення на іншу посаду, керівництво зобов’язане письмово вимагати у нього угоди на виконання даної дії. В іншому випадку, переводити працівника на іншу посаду заборонено.

  Якщо все ж співробітник згоден приступити до виконання обов’язків за новою посадою, то він повинен написати заяву, в якій вказується його згоду на переведення.

  Крім того, в заяві слід вказати: ім’я, прізвище та посаду керівника, назва компанії, в якій він працює, свої персональні дані і безпосередня угода на переведення, опис старої і нової посад, а також дату і підпис. Врахуйте, що дана заява є обов’язковою умовою переведення працівника на іншу посаду.

 3. Оформлення необхідної документації.

   Після написання співробітником заяви про переведення на іншу посаду, організація займається оформленням таких документів:

  1. додаткової угоди, яке додається до трудового договору, в даному документі детально описана нова посада співробітника, його обов’язки, заробітна плата, графік роботи, особливо підпорядкування, структурний підрозділ і інша інформація, що стосується нових посадових обов’язків, цей документ складається обов’язково і є доповненням трудового договору;
  2. після його складання, слід подбати про написання наказу або розпорядження, згідно з яким співробітник має право приступити до виконання обов’язків на новій посаді на постійній або на тимчасовій основі, при необхідності, працівникові надається завірена копія даного розпорядження, в якій працівник розписується і ставить позначку що він ознайомлений.
  3. в особистій картці співробітника слід внести зміни, щодо його переведення на іншу посаду, якщо робота має постійний характер, то в трудовій книжці співробітника також роблять замітку.  

Зразок заяви на переведення на іншу посаду

Форма переведення на іншу посаду заповнюється таким чином:

 • зазначення вид переведення: постійний або тимчасовий;
 • причини даного дії – за згодою обох сторін, з ініціативи працівника, з ініціативи роботодавця, наявність нової посади, по заміщенню співробітника, тимчасово відсутнього на робочому місці;
 • підстави для переведення працівника на іншу посаду – отримання заяви від керівництва, наявність додаткових документів у вигляді узгодження або угоди про переведення на іншу посаду;
 • після видачі наказу про переведення працівника на іншу посаду, на протязі трьох днів, співробітник з ним знайомиться і приступає до виконання своїх нових обов’язків;
 • так як даний документ видається безпосередньо організацією, в якій працює співробітник, наявність на ньому печатки не є обов’язковим.

Рекомендації з оформлення тимчасового переведення на іншу посаду

У співвідношенні з типом виконання переведення, вони бувають:

Другий варіант пропонуємо розглянути докладніше. Тимчасове переведення працівника на іншу посаду виконується в тому випадку, якщо людина, що знаходиться на цій посаді, з яких-небудь причин (за станом здоров’я, догляду в декретну відпустку і т.д.) не має можливості тимчасово виконувати призначені йому обов’язки.

В даному випадку, працівник наділяється новою функцією або структурним підрозділом. Тимчасові переведення поділяються на:

 1. Переведення на іншу посаду, які виконуються в співвідношенні з угодою двох сторін, на період не більше дванадцяти місяців.
 2.  Переведення  на іншу посаду, в співвідношенні з узгодженням двох сторін, що виконується для заміщення тимчасово відсутнього працівника, на період, поки він не вийде на роботу.
 3. Тимчасове переведення на іншу посаду в залежності від інших об’єктивних причин.

Між працівником і роботодавцем можливий варіант узгодження про переведення працівника на іншу посаду. При цьому, за домовленістю обумовлюються нові обов’язки співробітника, його заробітна плата і графік роботи. У даній ситуації, ініціатор переведення не має ніякого значення.

У працівника є право звернення для переведення на іншу посаду до роботодавця, також і роботодавець має право написати заяву про переведення працівника на іншу посаду і отримати його згоду, для виконання даного процесу.

Далі відбувається процедура оформлення письмової угоди про переведення працівника на іншу посаду, після чого оформляється бланк переведення на іншу посаду.

Важливо: У трудовій книжці працівника, тимчасове переведення на іншу посаду Ніяк не позначається.

Однак, для подальшого підтвердження того, що співробітник має досвід роботи на тимчасовій посаді, він може надати документи у вигляді:

 • екземпляри додаткової угоди, який додається до трудового договору;
 • копію наказу по якому співробітник тимчасово виконує обов’язки на іншій посаді.

По завершенню терміну переведення співробітника на тимчасову посаду, він починає виконувати зобов’язання і приступає до посади, наданої йому трудовим договором.

Існують ситуації, згідно з якими, по закінченню часу дії договору про переведення працівника на іншу посаду, роботодавець звільняє працівника, так як співробітник, який раніше виконував дані обов’язки повертається на колишню посаду. Дана дія є незаконною., так як після закінчення тимчасового договору з переведення працівника на іншу посаду, у нього є два варіанти дій:

 • залишитися на цій посаді постійно, при цьому, видається новий указ про постійне переведення працівника на іншу посаду;
 • повернутися до виконання обов’язків на колишній посаді, передбаченої йому основним трудовим договором.

Працівник, який був переведений на іншу посаду на тимчасовій основі вправі отримувати заробітну плату, рівень якої вище середньої заробітної плати на раніше займаній ним посаді.

Врахуйте, що написання відмови працівника про незгоду переведення на іншу посаду є порушенням трудового розпорядку і призводить звільнення працівника за статтею. Однак, якщо у роботодавця є незаконні підстави переводити працівника на іншу посаду, то він повинен звернутися до трудової інспекції зі скаргою або до суду.

За позитивного рішення суду, роботодавець зобов’язаний повернути співробітника на колишнє місце роботи і відшкодувати йому моральну шкоду.

Крім того, слід розглянути тимчасові переведення співробітників, здійснені в співвідношенні з тимчасовими об’єктивними обставинами, в такому випадку, роботодавець в обов’язковому порядку погоджується на виконання переведення.

Відповідно до Трудового кодексу вагітних жінок, за медичними вказівками, розмішається переводити на посади з полегшеними умовами праці, меншою виробленням і низькими фізичними навантаженнями. При цьому, середній заробіток за попереднім робочого місця зберігається в повному обсязі.

Якщо у жінки є дитина, якій ще не досягла півторарічного віку, то їй дозволяється перевестися на роботу, з більш гнучким графіком. Однак, по досягненню дитиною півторарічного віку, жінка переводиться на колишнє місце роботи.

Крім того, співробітники, у яких з медичної сторони, були виявлені інфекційні захворювання, повинні бути тимчасово або постійно переведені на посаду, згідно яких вони не зможуть поширити це захворювання серед населення.

Источник: https://zrazok.info/nakazi/32-nakaz-pro-perevedennya-na-nshu-posadu-zrazok-pravila-zapovnennya.html

Наказу про призначення на нову посаду

Наказу про призначення на нову посаду

НАКАЗ № 07-кпо особовому складу м. Київ 12 січня 2010 р.

ПРИЙНЯТИ: ІВАНОВА ІВАНА ІВАНОВИЧА, на посаду провідного фахівця відділу проектування і впровадження проектів компанії, з 17 січня 2010 року з окладом згідно зі штатним розкладом, встановивши йому випробувальний термін три місяці. ПІДСТАВА: заява ІВАНОВА І.І., штатний розклад. Генеральний директор ВЕРНУТСЯ В ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Підготовка наказу про призначення на посаду

Пункт 2 в наказі буде відсутнім, якщо на посаду призначають особу, яка не була державним службовцем і її призначення на цю посаду супроводжується умовою — випробувальним терміном. В такому випадку, ранг цьому державному службовцю буде присвоєно в разі успішного проходження випробування з врахуванням його результатів.

В пункті 3 йде мова про наявність стажу державної служби та право на надбавку за вислугу років. Якщо державний службовець має стаж державної служби, достатній для встановлення йому щомісячної надбавки за вислугу років, текст пункту 3 наказу може бути таким: Зразок 3.


Відповідно до ст. 33 Закону України “Про державну службу” та Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1993 р.

№1049, встановити Іванову І. І.

Зразок наказу про призначення на посаду

Однак, для подальшого підтвердження того, що співробітник має досвід роботи на тимчасовій посаді, він може надати документи у вигляді:

 • екземпляри додаткової угоди, який додається до трудового договору;
 • копію наказу по якому співробітник тимчасово виконує обов’язки на іншій посаді.

По завершенню терміну переведення співробітника на тимчасову посаду, він починає виконувати зобов’язання і приступає до посади, наданої йому трудовим договором. Існують ситуації, згідно з якими, по закінченню часу дії договору про переведення працівника на іншу посаду, роботодавець звільняє працівника, так як співробітник, який раніше виконував дані обов’язки повертається на колишню посаду.

Наказ про переведення на іншу посаду: зразок і правила заповнення

Не слід забувати, що переведення на іншу постійну роботу потребує згоди працівника (ст. 32 КЗпП). Запис про переведення на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві до трудової книжки заноситься під черговим номером у тому ж порядку, що й прийняття.

Водночас виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника вважається тимчасовим заміщенням. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою (ст.

33 Внимание КЗпП). Покладення на особу обов’язків тимчасово виконуючого обов’язків здійснюється наказом по підприємству. Запис до трудової книжки про це не здійснюється. Зміст наказу (розпорядження) про переведення працівника з тимчасової на постійну роботу законодавством не встановлений.
Він може бути довільним.

Полторак призначив скандального генерал-майора назаркіна на нову посаду в зсу

Зміст:

 • Особливості постійного переведення на іншу посаду
 • Етапи переведення працівника на іншу посаду
 • Тимчасове переведення працівника на іншу посаду: Зразок наказу
 • Зразок заяви на переведення на іншу посаду
 • Рекомендації з оформлення тимчасового переведення на іншу посаду

Процедура переведення працівника на іншу посаду пояснюється різними причинами, серед яких підвищення працівника на посаді, зміна його кваліфікації, або навпаки, його зниження.

Крім того, можливий варіант переїзду працівника на інше місце проживання або розширення компанії і призначення його співробітником іншого філії.
Виділяють переведення як тимчасового, так і постійного призначення.

Крім того, переведення на іншу посаду буває примусовим і добровільним, за згодою однієї зі сторін або двох сторін.

Призначення працівника виконувачем обов’язків

При призначенні на посаду особи, яка є державним службовцем і перебуває у кадровому резерві на дану посаду: Призначити Іванова Івана Івановича з 01 червня 2005 року на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації з посадовим окладом відповідно до штатного розпису, як такого, що був зарахований до кадрового резерву на цю посаду. 1 2 3 4 10 01 06 2005 Призначений на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва з кадрового резерву Наказ начальника управління від 31.05.2005 р.

Источник: http://valeancom.ru/nakazu-pro-priznachennya-na-novu-posadu/

Наказ про призначення на посаду заступника директора з правом підпису зразок

Наказу про призначення на нову посаду

Повісити ніс: значення фразеологізму, історія

Нерідко на сторінках книг, газет, просторах Інтернету або в ході простого дружнього спілкування можна зіткнутися з таким фразеологизмом, як «повісити носа». І начебто все інтуїтивно знають, що мається на увазі, але непогано б дізнатися його точне значення, щоб не потрапити в халепу.

Адже використовувати стійкі вирази потрібно з розумом. Знаючи, що вони означають, коли їх можна вживати у мовленні, так як всьому своє місце. І навіть фразеологизмам.

Це пов’язано з тим, що вони часто мають просторічне значення, і їх варто використовувати краще в близькому, дружньому колі, ніж, наприклад, в розмові з начальством.

Що означає фразеологізм «повісити носа»?

Якщо вірити навчальному словнику, значення цього виразу — засмучуватися, сильно засмучуватися, приходити у відчай. Таким чином, коли людина чимось пригнічений, по відношенню до нього застосовується вираз «повісити носа».

Значення фразеологізму ясно характеризує внутрішній стан, а ось він сам досить точно описує зовнішні прояви випробовуваних почуттів: опущені плечі, схилена голова. І, звичайно, опущений ніс. Побачивши на вулиці ссутулившегося людини з опущеною головою, навряд чи ви зможете переконати себе, що у нього все добре.

Саме після зорового сприйняття оцінюється вся точність і влучність висловлювання «повісити носа». Значення фразеологізму, одним словом, можна замінити на слово смуток. Саме воно здатне створити в уяві точне зображення того, як виглядає засмучений, пригнічений чоловік.

Навіть герої кіно і мультфільмів зображуються з відкритим носом, щоб показати їх стан зневіру і розлади. Варто хоча б згадати Сквирдварда, вічно невдоволеного персонажа з «Спанч Боба». Його стан з точністю характеризує даний фразеологізм.

Історія походження фразеологізму «повісити носа»

Для початку слід згадати, що існує також більш розгорнута форма цього виразу. Вона звучить так: «повісити носа на квінту». Сильно різняться їх значення?
Для початку слід з’ясувати, що таке квінта. Ця перша і найвища струна скрипки.

Коли музикант на ній грає, він дуже низько опускає голову, і його ніс майже торкається її. При цьому низько опущена голова скрипаля створює враження, ніби людина похмурий, що відповідає значенням фразеологізму «повісити носа».

Значення фразеологізму, історія виникнення якого досить туманна, все ж сумніву не піддається. Але безліч суперечок виникає з питання походження цього виразу. Одні вважають, що спочатку фразеологізм виглядав саме так, а вже потім його скоротили.

Інші впевнені, що саме словосполучення «повісити носа», значення якого і без додаткового «на квінту» і так всім ясно, є вихідною формою, яку кому-то навіщо знадобилося ускладнити, розширити.

В даний час саме друга версія вважається найбільш правдоподібною, а в якості її докази наводяться терміни проникнення тієї й іншої форми в літературу.

Використання фразеологізму «повісити носа» в літературі

В літературних творах дане вираження у розгорнутому вигляді з’явилося лише в 19 столітті. Початок використання цього фразеологізму в літературі поклали такі класики, як І. С. Тургенев і А. П. Чехів.

«М о ш к і н От скоро ми на весілля так вирушимо, Філіп. Та що ти це ніс на квінту повісив?

Шпуньдик зітхнувши: Нічого, брат, тепер полегчило»

(Тургенєв І.. Холостяк)

А от фразеологізм «повісити носа» став з’являтися ще у творах Д. Давидова, В. А. Крилова, К. Ф. Рилєєва і А. С. Пушкіна. Ці сміливі автори використовували досить просторічне вираження в своїх творіннях.

Коли потрібно відобразити стан пригніченості і втрати всілякої надії, славетні письменники віддають перевагу вираженню «повісити носа». Значення фразеологізму підходить як не можна краще для цієї мети.

«Що ж ти, собака, повісив ніс? Хапай, собака, голодний пес» (Д. Давидов, «Голодний пес»).

«Я, відповідав Барбос, хвіст батогом опустивши і свій повеся ніс, терплю і холод, і голод» (В. Крилов, «Дві собаки»).

Використання фразеологізму «повісити носа» в розмовної мови

Набагато більш часто цей вираз можна зустріти не в літературі, а в звичайній розмові. Його вживання дуже доречно в дружньому спілкуванні і звучить навіть дещо підбадьорливо. «Чого носа повісив?» — запитаєте ви свого друга, і ось він вже відчуває, що комусь справді є діло до того, що з ним відбувається. Фразеологізм «повісити носа» має як ніби якоюсь особливою магією.

Він звучить м’яко, а не осудливо. Саме тому, якщо вам потрібно дізнатися, чому людина сумує, просто задайте йому питання саме в такій формі. Адже кожен у якийсь момент під впливом якихось причин здатний повісити ніс. Значення фразеологізму дозволяє вживати його саме в дружньому спілкуванні.

А ось під час розмови з начальством, самі розумієте, таке звернення краще не використовувати.

Синоніми значень фразеологізму «повісити носа»

Надзвичайно широко в повсякденному спілкуванні вживається вираз «повісити носа», що означає «крайній ступінь смуток, пригніченість, втрату будь-якої надії» і засноване на зовнішніх характеристиках людини, яка відчуває подібні почуття.

Він роздавлений своїми проблемами, все, що він відчуває, — це втома. Однак все те ж саме можна виразити за допомогою інших слів, якщо та чи інша ситуація не дозволяє використовувати даний вираз.

Серед синонімів значень цього фразеологізму можуть бути названі смуток, печаль, байдужість, повна втрата внутрішньої сили.

Фразеологізми-синоніми «повісити носа»

Цей фразеологізм дуже точний, але якщо вам хочеться урізноманітнити своє мовлення, можна також звернутися і до інших, не менш влучним виразами. Найбільш яскравим і рівним є словосполучення «повісити голову». Замінюється лише одне слово, а вже щось нове. Воно має абсолютно таке ж значення і точно так само характеризує людину.

Також дуже добре підходить фразеологізм «опустити руки». І не дивно. Адже людина, утерявший надію, яку він тримав з-всіх сил, часто виглядає так, ніби вона тільки що вислизнула з його втомлених рук. І, нарешті, цілком доречно вживання і такого виразу, як «впасти духом».

Для кожного з них ідеально підходить фразеологізм-синонім — «повісити носа».

Антоніми значень фразеологізму «повісити носа»

Отже, ви ще не забули, що означає «повісити носа»? Його значення: пригніченість, крайня ступінь засмучення, втрата всілякої надії. Чимось навіть нагадує депресію, чи не правда? Ось тільки повісити ніс можна лише на дуже короткий час під впливом яких-небудь значних або не дуже проблем.

А що ж потім, після того, як пройде цей період? Уявіть тепер людину, зовнішність і внутрішній стан якого протилежні всьому вищеописаному. Який же він? Людина поступово починає ніби зсередини наповнюватися життєвою силою і енергією, він знову знаходить надію і готовий рухатися далі з гордо піднятою головою. Це стан протилежно зневірі.

Отже, антоніми вираження «повісити носа» — це радість, задоволення, віра в краще. А також інші синонімічні цим слова.

Фразеологізми-антоніми «повісити носа»

Людське настрій мінливий, нестійкий і
непередбачувано, як погода. Іноді затьмарене небо хмарами, йде дощ і все навколо сповнене сірістю і якийсь похмурістю, але ось дощ закінчується і полотно хмар розривається яскравими і теплими променями сонця.

І у людини після стану пригніченості слідом з’являється друге дихання, і він ніби здіймається над усіма своїми негараздами. Це називається «підбадьоритися». Чим не вдалий антонім до висловом «повісити носа»? Значення фразеологізму «підбадьоритися» — отримати гарний настрій, позбутися від туги, пригніченості.

Це повністю протилежне вираз, а значить, це антонім.

«Повісити носа» та інші стійкі вирази як засобу збагачення мови

В сучасному світі величезне значення потрібно надавати збереженню і збільшенню краси мови, так як досить явно намітилася тенденція до оскуднению словникових запасів у всіх мовах світу. А адже, як відомо, російська мова — він великий і могутній, і не використовувати це скарб неправильно і навіть злочинно.

Читання книг, безумовно, допоможе в цьому, але що ж можна зробити ще? Особливо добре допомагає в збагаченні мовлення використання різних стійких виразів, наприклад, «повісити носа». Значення і походження фразеологізму говорять про те, що його можна без особливих труднощів вживати в процесі повсякденного спілкування. А таких виразів безліч, і всі вони можуть бути вжиті при різних обставинах.

Вони допоможуть максимально урізноманітнити мова і надати їй нові, незаяложені відтінки.

Короткий опис статті: фразеологізми антоніми Що означає фразеологізм «повісити ніс»? Звідки він походить? Як і де використовується? Які існують синоніми та антоніми до цього виразу? Відповіді на ці та інші питання ви знайдете в даній статті. повісити ніс значення фразеологізму фразеологізм повісити носа повісити ніс значення фразеологізму одним словом.

Джерело: Повісити ніс: значення фразеологізму, історія

Post Views: 546

Источник: https://kharakterystyka.com/nakaz-pro-priznachennya-na-posadu-zastupnika-direktora-z-pravom-pidpisu-zrazok/

Зразок наказу про призначення директора

Наказу про призначення на нову посаду

Приказ о назначении директора – это документ распорядительного характера, посредством которого высший орган управления назначает новое лицо на руководящую должность. Документ составляется в случае, когда предыдущий директор покидает занимаемую им должность, и является следствием приказа о его увольнении.

Унифицированная форма приказа законодательством РФ не предусмотрена, поэтому он составляется в произвольной форме на фирменном бланке предприятия.

Приказ о назначении должен содержать дату составления, номер, а также наименование должности и ФИО лица, назначающегося на нее.

В тексте документа указывается дата, начиная с которой новый директор должен приступить к выполнению своих обязанностей.

Наказ про призначення генерального директора: складності оформлення

Текст наказу буде варіюватися щодо точного формулювання посади: «генеральний директор», «адміністративний директор» (виконавчий).

Генеральний «заправляє» всіма справами організації, виконавчий здійснює тільки оперативне управління (адміністратор).

І хоча це різні посади, наказ про призначення виконавчого директора може бути таким же, як про призначення генерального, за винятком посади. Можна оформити звичайним наказом за формою, прийнятою в установі, тієї ж N T-1, наприклад.

Наказ про призначення директора складається у вільній формі.

Але слід відобразити найменування організації, посада, підстави для призначення даної особи на посаду директора (наказ чинного директора, рішення єдиного засновника ТОВ, протокол зборів засновників і, нарешті, трудовий договір) — дату вступу на посаду і строк (якщо мова про термінове договорі) не більше 5-ти років.

У випадку з ТОВ і ВАТ термін роботи директора може бути зазначений у статуті організації. Додатково в наказі можна відобразити передачу «приладдя» (штамп, печатку, документи фірми) від колишнього директора новому. Наприкінці наказу повинна бути рядок: «З наказом ознайомлений» і розпис нового директора.

Наказ щодо особового складу — це розпорядчий документ, що створюється керівником установи і регламентує прийняття громадян на роботу, звільнення, переміщення працівників на інші посади, відрядження, відпустки тощо. їх складають на основі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, рапортів працівників ОВС, протоколів колегіальних органів тощо.

1.1. Майора міліції ДАЛЬСЬКОГО Анатолія Павловича (С-000000) начальником відділу продовольчого постачання університету, звільнивши його від виконання обов’язків заступника начальника того ж відділу, з посадовим окладом __________ гривень на місяць з «__»_____ 2006 року.

У разі змін у складі сім’ї(укладення шлюбу, усиновлення дитини тощо) у період призначення та виплати допомоги, у тому числі відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам», я зобов’язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення

Интересное:  Может Ли Пристав Описать Мебель

Повторне звернення за призначенням субсидії, державної соціальної допомоги при відсутності доходів, за наявності доходів менше ніж мінімальна заробітна плата (для соціальної допомоги) та за наявності доходів менше ніж неоподаткований мінімум доходу громадян (для субсидій)

Призначення на посаду відповідно до протоколу

Всі інші кадрові консультації навпаки кажуть що заява директора обов’язково потрібна, оскільки він як і будь-який інший співробітник приймається на роботу і вказує на повний/неповний робочий день чи,наприклад, як в моєму випадку, і на неповний і за сумісництвом. Єдине питання, що в мене виникає, на кого писати таку заяву? Ось витримка із сайту

Рішення загальних зборів (протокол) є основним документом для призначення директора й лише на його підставі видається відповідний наказ. А заява від директора у даному випадку не потрібна, оскільки наказ він і так видає «сам на себе».

Але у такому наказі слід обовязково зазначити і дату початку та закінчення строкового трудового договору (інакше потім можуть виникнути ускладнення з оформленням звільнення), а також про те, що це робота за сумісництвом (бо його трудова книжка залишиться на основному місці роботи, а без зазначення сумісництва Ви не зможете пояснити її відсутність).

1. У наказах про прийняття на роботу обов’язково зазначають: а) на яку посаду приймається працівник; б) до якого структурного підрозділу; в) з якого числа оформляється на роботу; г) вид прийняття на роботу (постійна, тимчасова, за сумісництвом); г) особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем); д) умови оплати праці.

Накази щодо особового складу, за винятком окремих випадків, мають лише розпорядчу частину, починати яку слід із прізвища, ім’я та по батькові працівника. Далі зазначається посада (вчений ступінь, звання, спеціальність), найменування структурного підрозділу, дія, що оголошується наказом.

Призначення на посаду головного бухгалтера

Згідно з частиною третьою статті 56 «Бюджетного кодексу України» призначення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються за погодженням з Державною казначейською службою України відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України. Згідно «Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» (постанова N 59 від 26.01.2011) кандидат на посаду головного бухгалтера бюджетної установи повинен мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом та на керівних посадах не менше як три роки, оскільки очолювана ним бухгалтерська служба не здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності підвідомчих установ.

Згідно «Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи» (Наказ Мінфіна № 214 від 21.02.

2011) питання щодо погодження органами Державної казначейської служби України призначення на посаду або звільнення з посади головного бухгалтера порушується керівником бюджетної установи за наявності вакансії або підстав для звільнення з посади, визначених законодавством.

Як призначити нового директора

Це свідоцтва про присвоєння фірмі ІПН та ОГРН, відомості про раніше внесених змінах до установчих документів, копія статуту, наказ про призначення діючого генерального директора та документи, які ви понесете в податкову (рішення про зміну директора та наказ про призначення нового першого особи).

Зі зміною генерального директора доводиться стикатися багатьом фірмам. Ця процедура вимагає реєстрації в податковій інспекції протягом трьох днів після оформлення відповідного рішення. Здати в інспекцію пакет необхідних документів має право тільки старий чи новий генеральний директор. На практиці найчастіше цим займається вже нове перша особа компанії.

Наказ про прийняття на роботу: вимоги до оформлення

Звернемося до Наказу Мiн’юсту вiд 18.06.2015 р. № 1000/5 «Про затвердження Правил органiзацiї дiловодства та архiвного зберiгання документiв у державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях» (розділ ІІ, п. 9), яким передбачено, що у наказi про прийняття працiвника на роботу має бути зазначено:

Як передбачено у ч. 3 ст.

24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

24 Июл 2018      yslygiur         194      

Источник: https://urist-yslugi.ru/bez-rubriki/zrazok-nakazu-pro-priznachennya-direktora

Секреты права
Добавить комментарий